یکشنبه 1 اردیبهشت‌ماه سال 1387

هورا.....انگشتمم در بهار شکست

ترانه و انگشت شکسته در بهار

با کمال مسرت به اطلاع همه میرسونم که کلکسیون شکستگی های من در اثر ورزش تکمیل شد و یکی از انگشتام در بهار شکست. بازم در اثر ورزش. این بارم با توپ.

اونایی که با کلکسیون من آشنا نیستن برن  این لینک و ببینن.

کلکسیون من فقط بهارو کم داشت که اونم تکمیل شد. هووووووراااااااااااااا.