پنج‌شنبه 17 آذر‌ماه سال 1390

در زندگی فهمیده ام که...

دوستان من کتابی دارم به اسم "در زندگی فهمیده ام که..."

مجموعه ایست از جملاتی که انسان های عادی گفتند در این باره که در زندگی چه فهمیده اند.


اینک شما بگویید:

در زندگی چه فهمیده اید؟


پ.ن: کسانی که تمایل ندارند شناخته شوند، بدون اسم کامنت بذارند!