پنج‌شنبه 13 بهمن‌ماه سال 1390

در زندگی فهمیده ام که...؟

جملاتی که در زیر نوشتم، نظرات برخی از اطرافیان راجع به این مسئله است که از زندگی چی فهمیدن:


1...عوض شده ام و دوست دارم یک آدم دیگه باشم.


2...هرکس باید مسائل و مشکلات خودشو خودش حل کنه...شاید تا کوچیکیم بزرگترا راهمونو هموار کنن ولی یکم که بزرگ میشیم خودمون به تنهایی باید جلوی مشکلات بایستیم و مسائلمونو حل کنیم.


3... اگر تا روزی  که زنده ام کسی را گاز نگیرم خیلی خوب زندگی کرده ام.


4...باید به خودم متکی باشم


5...اگه کاری هست که خیلی دلت می خواد انجام بدی، انجام بده!


6...باید درس بخوانم.


7...باید خود را بالا بکشم تا از بقیه عقب نمانم.


8...برای رسیدن به چیزی که آنرا می خواهم باید بجنگم.


9...زود دیر می شود.


10...زندگی پر از تلاش است.


11...ارزش دوست ها به بهایی است که به تو می دهند.


12...زندگی بازی بیش نیست.


13...هیچ نفهمیده ام.