چهارشنبه 7 شهریور‌ماه سال 1386

خداحافظ تا ده روز دیگه

من تا ده روز دیگه نیستم. میرم مسافرت. ولی امیدوارم که بتونم حداقل یکبار به اینجا سر بزنم. و یک چیزی آپ کنم. میرم سنندج. از اونجا براتون سوغاتی میارم.