یکشنبه 28 مرداد‌ماه سال 1386

بهترین روز زندگی

تا حالا توجه کرده اید که هیچ روزی بهترین روز زندگی نیست؟ چون هر روز ه خوبی که می‌گذرانیم می‌گوییم امروز بهترین روز زندگی من بود. در ضمن بهترین روز زندگی روزی است که هیچ وقت فراموش نکنیم  و بادمان بماند. اما اگر دقت کرده باشید بعد از یک هفته اصلا یادمان می‌رود که چی بود؟ کی بود؟ چرا بود؟ بازم در ضمن اگر توجه کنیم می‌بینیم که روزهایی که اتفاق بدی برایمان افتاده مثلا دستمان شکسته یا پایمان شکسته در خاطرمان مانده است.