شنبه 19 مرداد‌ماه سال 1387

بازی ُSims

چند روز پیش رفته بودم خونه دوستم بهار. حوصله مون سر رفته بود و این بود که رفتیم از پسر همسایه پایینی شون بپرسیم که فیلمی چیزی داره که بگیریم و نگاه کنیم. یا اینکه بازی سیمز را داره که ازش بگیریم و نصب کنیم و بازی کنیم یا نه. مادرش در را باز کرد. در باره فیلما ازش پرسیدیم. مادرش چند تا فیلم بهمون داد و پس از گرفتن فیلما پرسیدیم که آیا پسرش بازی سیمز را دارد یا نه که بگیریم و بیاریم و نصب کنیم.

 مادر از پسرش پرسید که بازی سیمز داری یا نه؟

پسر گفت: کامپوتری یا پلی استیشن.

ما بازی کامپیوتری را خواستیم و اونم گفت که: نه ندارم.

چون دستگاه پلی استیشنم داشتیم گفتیم که: خب پلی استیشنی شو بده بهمون.

گفت: پلی استیشنشم ندارم!!!

با خودمون گفتیم: خب بچه حسابی از اول می گفتی ندارم. پلی استیشنی یا کامپیوتری یعنی چی؟ مگه نوع دیگه ای هم داره که ما نمی دونیم؟