سه‌شنبه 9 بهمن‌ماه سال 1386

در نیمه باز

شما در جایی که هیچ سکنه ای وجود ندارد دیوار درازی می بینید. در جایی در این دیوار دری نیمه باز است. به نظر شما پشت این دیوار چه می تواند باشد؟