شنبه 14 مهر‌ماه سال 1386

لذت‌های زندگی

به نظر من لذت‌های زندگی ده تاست.

1 – یک دوست که میدونی به فکرته. (اهریمن لذات نفسانی)

2 – اسمت جزء رتبه‌های اول کنکور. (زیاده طلبی)

3 – نوشتن داستان. (باحوصله بودن)

4 – رقص دو نفره‌ی خارجی. (No Response to Paging)

5 – شنا، اسکی، بسکتبال (ورزشی، صدالبته دست و پا شکستن)

6 – Mp3 توی گوش و با صدای بلند باهاش خوندن. (دیوانگی؟)

7 – فیلم دیدن. (زیبایی)

8 – اسپایدرمن بودن. (رویا)

9 – دراز کشیدن زیر لحاف. (تنبلی)

10 – وبلاگ داشتن. (عشق)

نظر شما چیه؟