جمعه 30 شهریور‌ماه سال 1386

هم شاگردی سلام

دلم برای مخش نوشتن تنگ شده.