سه‌شنبه 2 مرداد‌ماه سال 1386

ورزش؟ سلامتی؟ تندرستی؟

دو دست و یک پا

 پاییز ۱۳۸۳ - ژیمناستیک

 زمستان ۱۳۸۵ - راه رفتن

دیروز ۱۳۸۶ - بسکتبال

من دیگر کاملا معتقد شده ام که ورزش سلامتی نمی آورد.

فقط بهار مانده تا کلکسیون شکستگی های من کامل شود. که امیدوارم کامل نشود. تا همین جا هم ورزش به اندازه کافی برای من سلامتی آورده است.