دوشنبه 1 مرداد‌ماه سال 1386

بدون هوا

انسان بدون غذا تا یک ماه زنده می‌مونه. بدون آب تا یک هفته. البته باید بگم کسانی که توی صحرا زندگی می‌کنند بیشتر آب نیاز دارند و بدون هوا تا 6 الی 8 دقیقه. این متن توی کتاب زبانم بود. به نظر شما این درسته؟ یا زمان کمتری میشه بدون هوا زنده موند. بابام که میگه کمتر. چون وقتی آدم عمل نفس گیری را انجام میده خیلی کمتر وقت می‌بره. ولی من میگم آدم اگه بدونه که هوا نیست حداکثر تلاش رو برای زنده موندن می‌کنه.